Katuse käigutee

Katuse käigutee sobib kasutamiseks Leedu ja Poola eterniidil.

Inimesel, kes töötab katusel, on alati oht alla kukkuda. Remont- ja profülaktilistel töödel, lumekoristusel, katuse tehnilisel teenindamisel, antennide paigaldamisel ja muudel juhtudel esinevate õnnetusjuhtumite riski võib minimiseerida katuste ohutussüsteemide abil. Üleminekuks lamekatustel võib katuseredeli asemel kasutada katusesilda. Katuse käiguteedest võib kokku panna ka tööpinnad ja tööastmed.

Läbikäik avariisillalt suitsulõõrini peab olema ohutu ja kindel. Katuse käiguteed on valmistatud kuumtsingitud terasest ja on kareda pinnaga, et hoida ära libisemist. Umbes 60% lumest läheb läbi selle silla, seetõttu saate juurdepääsu katusele aastaringselt. Katusesildu saab kasutada ka tööpindade ja tööastmete loomiseks.

.